Notariusze

 • Wojciech Kamiński

  Notariusz

  Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim w roku 1990, następnie odbył aplikację notarialną i pracował w charakterze asesora notarialnego do roku 1995r. Od roku 1995 prowadził samodzielną Kancelarię Notarialną w Oławie, a następnie od 1997 roku we Wrocławiu. Od roku 2003 prowadzi działalność w formie spółki partnerskiej z notariuszem Beatą Baranowską – Seweryn, od roku 2012r. z notariuszem Bartoszem Rajewiczem, od kwietnia 2015 roku z notariuszami Małgorzatą Zembalą i Moniką Staszowską, a od marca 2021 roku z notariuszami Michałem Kurzą i Gerardem Kluszczyńskim. Włada językiem hiszpańskim, angielskim i niemieckim.

 • Beata Baranowska – Seweryn

  Notariusz

  Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim w roku 1990, następnie odbyła aplikację notarialną i pracowała w charakterze asesora notarialnego do roku 1996r. Od roku 1996 prowadziła samodzielną Kancelarię Notarialną w Środzie Śląskiej. Od roku 2003 prowadzi działalność w formie spółki partnerskiej z notariuszem Wojciechem Kamińskim, od roku 2012r. z notariuszem Bartoszem Rajewiczem, od kwietnia 2015 roku z notariuszami Małgorzatą Zembalą i Moniką Staszowską, a od marca 2021 roku z notariuszami Michałem Kurzą i Gerardem Kluszczyńskim. Włada językiem angielskim.

 • Bartosz Rajewicz

  Notariusz

  Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim w 2003 roku, następnie odbył aplikację notarialną i pracował w charakterze asesora notarialnego do roku 2011. Od roku 2012 prowadzi działalność w formie spółki partnerskiej z notariuszem Wojciechem Kamińskim i Beatą Baranowską – Seweryn, od kwietnia 2015 roku także z notariuszami Małgorzatą Zembalą i Moniką Staszowską, a od marca 2021 roku z notariuszami Michałem Kurzą i Gerardem Kluszczyńskim. Włada biegle językiem angielskim.

 • Monika Staszowska

  Notariusz

  W 2008 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i w tym samym roku rozpoczęła współpracę z Kancelarią. Pracę magisterską pisała pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Bojarskiego, a jej fragment został opublikowany w czasopiśmie naukowym „Nowa kodyfikacja prawa karnego” ( tom XXIV, 2009). W latach 2009 - 2011 odbyła aplikację notarialną. Po pozytywnie złożonym w 2012 roku egzaminie notarialnym, pracowała w charakterze asesora notarialnego, później zastępcy notarialnego. W marcu 2015 roku otrzymała powołanie na stanowisko notariusza. Prowadzi działalność w formie spółki partnerskiej z notariuszami Wojciechem Kamińskim, Beatą Baranowską – Seweryn, Bartoszem Rajewiczem, Małgorzatą Zembalą, Michałem Kurzą i Gerardem Kluszczyńskim. Włada językiem angielskim.

 • Małgorzata Zembala

  Notariusz

  Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w 2009 roku. Praca magisterska napisana pod kierownictwem prof. Dagmary Kornobis - Romanowskiej zatytułowana ,,Dopuszczalność transplantacji tkanek i organów w świetle Europejskiej Konwencji Bioetycznej- rozwiązania prawne i praktyka" została opublikowana na łamach kwartalnika Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów (Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska grudzień 2009, tom 6 numer 4). W latach 2009-2012 odbyła aplikację notarialna. Od roku 2013 pracowała w Kancelarii w charakterze zastępcy notarialnego. W marcu 2015 roku otrzymała powołanie na stanowisko notariusza. Prowadzi działalność w formie spółki partnerskiej z notariuszem Wojciechem Kamińskim, Beatą Baranowską – Seweryn, Bartoszem Rajewiczem, Moniką Staszowską, Michałem Kurzą i Gerardem Kluszczyńskim. Włada biegle językiem angielskim.

 • Michał Kurza

  Notariusz

  Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim w 2012 roku i w tym samy roku rozpoczął pracę w tutejszej Kancelarii.
  W 2017 roku złożył egzamin notarialny i kontynuował pracę w Kancelarii w charakterze zastępcy notarialnego. W marcu 2021 roku przystąpił jako notariusz do spółki partnerskiej z notariuszami Wojciechem Kamińskim, Beatą Baranowską – Seweryn, Bartoszem Rajewiczem, Małgorzatą Zembalą, Moniką Staszowską i Gerardem Kluszczyńskim.

 • Gerard Kluszczyński

  Notariusz

  Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim w 2012 roku i rozpoczął pracę w tutejszej Kancelarii w charakterze aplikanta notarialnego. Po ukończeniu aplikacji, w 2017 roku złożył egzamin notarialny, kontynuując pracę w Kancelarii w charakterze zastępcy notarialnego. W marcu 2021 roku przystąpił jako notariusz do spółki partnerskiej z notariuszami Wojciechem Kamińskim, Beatą Baranowską – Seweryn, Bartoszem Rajewiczem, Małgorzatą Zembalą, Moniką Staszowską i Michałem Kurzą.