Misja, wartości

Naszą misją jest to, co należy do rzemiosła notariusza, jako osoby zaufania publicznego tj. nadać kształt woli stających przed nami osób, poprzez ubranie jej w język prawny i przez to wywołanie zamierzonych przez te osoby skutków.

Staramy się dokonywać tego w sposób profesjonalny, precyzyjny i rzetelny z drugiej strony jednak dbając o to, aby nie odejść zarówno od zrozumiałości jak i przejrzystości sporządzanych dokumentów.
Wartościami, jakie nami kierują w wykonywanej przez nas pracy, są:

  • bezstronność w zakresie dokonywanych czynności jak i osób, które za naszym pośrednictwem pragną tych czynności dokonać
  • bezpieczeństwo - zabezpieczenie praw jak i należytych interesów stron dokonywanych czynności, a także osób, dla których dokonywana czynność może powodować skutki prawne
  • zasada legalizmu w działaniu tj. dbanie, aby czynność, której strony pragną za naszym pośrednictwem dokonać, nie była niezgodna z prawem lub nie zmierzała do jego ominięcia
  • pełna dyskrecja - wyrażona w naszym obowiązku do zachowania w tajemnicy wszelkich okoliczności, o których dowiedzieliśmy się w związku z dokonywanymi czynnościami

W celu jak najlepszego wypełniania naszych Misji i Wartości pozostawiamy do Państwa dyspozycji w trakcie pobytu w Kancelarii - między innymi - 2 sale konferencyjne i 6 gabinetów, co zapewnia możliwość jednoczesnej obsługi większej liczby osób, przy zachowaniu zarówno komfortu jak i prywatności podczas dokonywania czynności notarialnych.

Żywimy także przekonanie, że naszą Misją, w związku z wykonywaniem naszego zawodu i udzielanych w jego ramach jego nieodpłatnych porad prawnych, jest podnoszenie u osób, które pragną skorzystać z naszych usług świadomości prawnej, a przez to zrozumienia skutków dokonywanych przez nich wyborów.