Historia, kalendarium

Notariusze Wojciech Kamiński i Beata Baranowska – Seweryn działają już na Dolnym Śląsku przeszło 20 lat.

Kancelaria w obecnym kształcie powstała na bazie połączenia w 2003 roku w spółkę partnerską dwóch kancelarii prowadzonych przez notariusza Wojciecha Kamińskiego oraz notariusza Beatę Baranowską – Seweryn i znalazła swoją siedzibę we Wrocławiu, przy ulicy Ruskiej 3/4.

W trakcie całej swojej działalności wykształciliśmy w ramach aplikacji notarialnej, a także odbywanej w Kancelarii notarialnej asesury kilkunastu przyszłych lub obecnych notariuszy.

W lutym 2012 roku przystąpił do Spółki, przechodząc w kancelarii wszelkie szczeble kariery notarialnej tj. zarówno aplikację notarialną jak i asesurę, notariusz Bartosz Rajewicz.

Notariusze: Monika Staszowska oraz Małgorzata Zembala, po wieloletniej współpracy z Kancelarią przystąpiły do Spółki w kwietniu 2015 roku.

W marcu 2021 roku do Spółki dołączyli wieloletni współpracownicy Kancelarii, notariusz Michał Kurza i notariusz Gerard Kluszczyński.

Obecnie Kancelaria prowadzona jest dalej w formie spółki partnerskiej, lecz już pod nową firmą: KBSR Kamiński Baranowska - Seweryn Rajewicz Staszowska Zembala i Partnerzy Notariusze spółka partnerska.