Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere
Nakazy prawa są następujące: żyć uczciwie, drugiemu nie szkodzić, każdemu oddać co mu się należy